Zangdienst


De zangdienst heeft als thema: "Het licht der wereld" en is gebaseerd op Johannes 8:12 "Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben."

Het is echt een meezingdienst geworden.
Naast een vijftal opwekkingsliederen zijn er nog vier samenzang liederen opgenomen.
De dienst wordt afgewisseld met gedichten, korte overdenkingen en enkele luisterliedjes.
Ook is er ruimte voor uw speciale wensen.

Facebook